Hvordan påvirker solceller nettleien for private?

Solceller påvirker nettleien for private husstander på flere måter, både direkte og indirekte. Hovedeffekten av å installere solcellepaneler er at det reduserer behovet for å kjøpe elektrisitet fra nettet, siden du produserer din egen strøm. Dette påvirker de varierte delene av nettleien og kan ha innvirkning på struktur og fremtidige kostnader for nettinfrastrukturen. Her er noen nøkkelaspekter:

Direkte Reduksjon i Energileddet

Når du produserer din egen strøm med solceller, reduseres ditt personlige forbruk av strøm fra nettet. Siden en del av nettleien beregnes basert på hvor mye strøm du bruker (energileddet), kan solceller direkte redusere denne kostnaden. Jo mer strøm du selv produserer og forbruker, desto mindre trenger du å kjøpe fra nettet, og dermed betaler du mindre av energileddet av nettleien.

Prisene for energileddet inkludert avgifter og mva for BKK som netteier kan sees i tabellen under:

Nettleie pris

Potensiell Innvirkning på Fastledd og Effektledd

Fastleddet i nettleien, som er en fast månedlig kostnad for tilkobling til nettet, påvirkes ikke direkte av solcelleproduksjonen siden det er en fast avgift. For husstander som har en netto måler avtale og er underlagt et effektledd, kan solceller bidra til å redusere de maksimale effekttoppene ved å levere strøm direkte til forbruket når solen skinner. Dette kan potensielt redusere effektleddet av nettleien, avhengig av hvordan nettselskapet beregner dette leddet.

Innmatningstariffer og Kreditt for Overskuddsproduksjon

I mange regioner får husstander med solceller muligheten til å selge overskuddsstrøm tilbake til nettet gjennom innmatningstariffer eller netto måling. Dette kan gi en kreditt på strømregningen, som ytterligere påvirker netto kostnadene forbundet med nettleie og strømforbruk. Imidlertid varierer betingelsene for slike ordninger betydelig mellom ulike nettselskaper, og vi anbefaler at du sjekker ut hva som er gjeldende i ditt område.