FAQ

Ofte stilte spørsmål om solceller og solcelleanlegg

En kort beskrivelse av hva, hvorfor og hvordan, samt svar på spørsmål vi ofte får fra våre kunder før de bestiller solcelleanlegg fra oss.

 • Økonomi og lønnsomhet

  Her har vi samlet spørsmål som omhandler økonomi og lønnsomhet for solceller

  • Enova har flere støtteordninger for private og bedrifter som installerer solcelleanlegg. For private er støtten er på kr. 7 500,- + kr. 1 250,- pr. kW inntil kr 32 500, mens bedrifter har ulike støtteordninger som kan benyttes.

   Vi anbefaler at bedrifter tar kontakt for å kartlegge potensiale støtteordninger fra Enova.

   Ta kontakt

  • Solceller for private er lønnsomt. Lønnsomheten av solcellepaneler avhenger av en rekke faktorer, inkludert geografisk plassering, takets retning, strømpriser, nettleie, tilgjengelige insentiver/subsidier, og kostnaden for installasjon og vedlikehold.


   Du kan raskt og enkelt få pris og lønnsomhetskalkyle ved å legge inn din adresse i vår kalkulator. Da får du spesifisert pris og produksjon på ditt tak, klar til levering!

   Du kan lese mer om lønnsomhetsfaktorene her.

  • Mange finansierer solcelleanlegget gjennom samme banken som boliglånet og dette er ofte en gunstig finansiering. Det finnes flere måter å finansiere solcelleanlegget på, blant annet nedbetalingslån, leasing eller forbrukslån.

   Solceller på taket kan gi boligen en bedre energiklasse som videre kan gjøre at du kvalifiserer til grønt lån som ofte har bedre betingelser. Vi tilbyr flere typer av finansiering gjennom samarbeidspartnere. Her kan du lese mer om våre finansieringsløsninger.

   Noen banker vil be om dokumentasjon på boligens energiklasse for å innvilge grønne lån. Vi anbefaler at du tar kontakt med en av Enovas energirådgivere (gratis tjeneste) dersom du trenger hjelp til dette.

  • Strømmen du ikke bruker selv kan du selge ut på strømnettet til spotpris. Du velger selv hvilken strømleverandør du benytter og noen av disse kan tilby en solkonto. Med en Solkonto kan du lagre egenprodusert strøm i skyen og få tilsvarende mengde strøm levert om vinteren. Du må selv vurdere hvorvidt du vil selge overskuddsstrømmen til spotpris eller spare den på en Solkonto. Du kan lese mer om solkonto hos strømleverandører som tilbyr dette.

  • Ved å installere et solcelleanlegg på ditt bygg vil du redusere din månedlige kostnad til strøm. Dersom du produserer strøm kan du bruke denne selv eller selge den på strømnettet, og du trenger derfor ikke å kjøpe strøm. Nettleien vil også bli redusert, avhengig av hvilke netteier du er tilknyttet i ditt område.


   Hvordan påvirker solceller nettleien for private?


   Sjekk vår kalkulator for å se hvor mye penger du kan tjene!

  • Som for private, er solceller for bedrifter ofte lønnsomt. Lønnsomheten av solcellepaneler avhenger av en rekke faktorer, inkludert geografisk plassering, takets retning, strømpriser, nettleie, tilgjengelige insentiver/subsidier, og kostnaden for installasjon og vedlikehold.

   Les mer om lønnsomhetsfaktorene her

   Du kan raskt og enkelt få pris og lønnsomhetskalkyle ved å legge inn din adresse i vår kalkulator. Da får du spesifisert pris og produksjon på ditt tak, klar til levering.

   Se våre referanser.

   Kontakt oss

  • Solcellekraft benytter Statens Kartverk sin database med sol- og værdata fra alle værstasjoner i hele Norge. Vi benytter oss av de dataene for de siste 5 års gjennomsnittlige årlige solinnstråling på den værstasjonen som er nærmest til din adresse. Disse dataene korrigeres for ditt taks vinkel og multipliseres med det beregnede solcelleanleggets installerte effekt i kWp. Våre erfaringer er at disse beregningene er meget pålitelige og en god pekepinn på dine muligheter for solstrøm. Sjekk adressen din her.

  • Vi anbefaler at du installerer paneler som produserer mellom 40-60 % av eget forbruk for å maksimere lønnsomheten. Det er fordi du fra et lønnsomhetsperspektiv ønsker å bruke mest av strømmen selv, for å spare kostnad til både strøm og nettleie. Det kan likevel være gunstig å installere mer enn dette dersom du ønsker å produsere mest mulig strøm selv. Ta kontakt med oss for å få et tilbud som matcher dine ønsker og behov.

   Lønner det seg med solceller?

  • Dersom du har et gammelt tak så anbefaler vi deg å bytte dette samtidig som du installere solceller selv om det har noen år igjen av teknisk levetid. Solcellene vil holde i mange tiår og taket bør holde like lenge, selv om solcelleanlegget kan demonteres og monteres ved et takbytte.


   Vi kan tilby deg en løsning der vi bytter tak og installerer solcellepaneler som erstatning for takstein. Sjekk muligheten for integrert solcelleanlegg her.


   Dersom du bare ønsker å bytte tak har vi egne ansatte som utfører oppgaver etter ditt behov. Besøk takbytte.no, skriv inn din adresse så får du et tilbud på under ett minutt!


   Totalkostnaden ved å bytte tak samtidig som du installerer solceller vil være langt lavere enn om du gjør det hver for seg, og det blir enklere for deg å forholde deg til én aktør som har totalansvaret for hele jobben.

 • Solcelleanlegg

  • En optimizer er en enhet som brukes i solcellesystemer for å maksimere effektiviteten av hvert enkelt solcellepanel. Den gjør dette ved å justere strøm- og spenningsforholdene for hvert panel individuelt, noe som reduserer effekttap forårsaket av skyggelegging, skitt, eller ulikheter mellom panelene. Ved å optimalisere ytelsen for hvert panel separat, kan et solcellesystem produsere mer strøm totalt sett. Optimizers er spesielt nyttige i systemer hvor solcellepanelene er utsatt for varierende lysforhold og bidrar til å sikre at solcelleanlegget fungerer optimalt under alle forhold.

   Hva er forskjellen på Bypass-Dioder og Optimizere?

  • Et solcellepanel er en enhet som konverterer sollys til elektrisitet ved hjelp av halvledermaterialer gjennom den fotovoltaiske effekten. Disse panelene består av mange solceller, vanligvis laget av silisium, som er koblet sammen og beskyttet av et glasslag. Når sollyset treffer solcellene, frigjøres elektroner, og dette skaper elektrisk strøm.

   Solcellekraft leverer flere forskjellige typer paneler som du kan lese mer om her

   Hva vil det si at et solcellepanel er 440W?

  • En inverter er en enhet som konverterer likestrøm (DC) fra solcellepaneler til vekselstrøm (AC), som er den strømformen som brukes i husholdninger og på strømnettet. Dette gjør det mulig for elektrisiteten som produseres av solcellepanelene å drive elektriske apparater i hjemmet eller mates tilbake til det offentlige strømnettet. Invertere spiller en viktig rolle i solcellesystemer ved å maksimere effektiviteten av strømproduksjonen. Våre invertere har også avanserte funksjoner som overvåking av systemytelsen og nettstyring. Det finnes ulike typer for å passe til forskjellige installasjonsbehov, som for eksempel string-invertere, mikroinvertere, og hybridinvertere.

   Les mer om invertere.

   Les mer om AC og DC strøm.

  • Så lenge solcellene ikke er dekket av snø eller is vil det være produksjon i anlegget, forutsatt at det er lyst ute. Produksjonen vil dog være betydelig mindre enn i vår- og sommerhalvåret.

  • Solcellepaneler absorberer sollyset og omgjør dette til likestrøm. Panelene koples sammen i serie og en strømkabel føres ned fra taket til en inverter/vekselretter på husveggen som gjør likestrøm (DC) om til vekselstrøm (AC). Vekselretteren koples til eksisterende sikringsskap og strømmåler og du produserer dermed strøm. Du får også en app til din telefon der du kan lese av hvor mye strøm du produserer per time, dag, måned, år og i anleggets levetid.
   Ønsker du å lese mer detaljert om solcelleanlegg, anbefaler vi denne artikkelen.

  • Når du har signert på ordre/avtale vil vi sette igang prosess og planlegging. Du vil da innen 1-2 uker få tildelt en monteringstid på ditt anlegg. Normalt tar det ca. 4-6 uker fra bestilling til montering, men det kan avvike noe avhengig av pågang.

  • Alt som dekker over solcellepanelene, som for eksempel snø, is og skygge, vil påvirke produksjonen. Selv om kun ett av panelene dekkes til kan produksjonen påvirkes for alle panelene som er tilknyttet den samme serien. Derfor gjør vi blant annet skyggeberegninger for alle prosjekter og anbefaler optimizere dersom det er nødvendig.

   Snø kan også by på vekt-utfordinger så vi gjør alltid beregninger på snølast for hvert prosjekt.

   Hva er en optimizer?

   Hva er forskjellen på Bypass-Dioder og Optimizere?

  • Ved et strømbrudd vil solcelleanlegget bli koblet ut automatisk, slik at det ikke kommer strøm på nettet. Dette av sikkerhetskrav fordi det da kan foregå arbeid på strømnettet.

   Det er mulig å koble anlegg slik at det fungerer ved strømbrudd. Dette krever eget utstyr, og normalt også batteribank. Ta kontakt om dette er ønskelig.

  • Med vår solberegning får du vite pris og produksjon på din adresse med en gang. I beregningen kan du velge hvilke tak og type solcellepanel du vil bruke. Du ser med en gang hvordan endringene dette påvirker produksjon og pris. Du kan da enkelt se hvor mye strøm du vil produsere de neste årene og hva investeringen vil koste deg.

   Søk på din adresse her

  • Det er strenge krav til installasjon av et solcelleanlegg i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Solcellekraft AS er registrert og godkjent av DSB for prosjektering og installasjon av solcelleanlegg.

   Dersom du ønsker å installere solcelleanlegget selv, kan vi levere komplett utstyr og prosjektering, men gjør da oppmerksom på at vi er etter forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

  • Solcelleanlegget kobles til internett via en WiFi-enhet i vekselretteren. Du kan dermed se produksjonsdata for ditt anlegg i vår app. Du vil få statistikk som viser produksjonen per time, dag, uke, måned og år i hele anleggets levetid.

   Gjennom internett tilkoblingen er det også tilrettelagt for serviceoppfølging og feilsøking/diagnostikk av ditt anlegg. Vårt direkte samarbeid med verdens største leverandører sikrer produktoppgraderinger og fremtidig funksjonalitet.


   Les mer om invertere.

  • Ja, alle våre anlegg leveres med egen app for avlesing av produksjon i sanntid. Her får du informasjon om hvor mye strøm du produserer tilen hver tid samtidig som du kan se produksjon per dag, uke, måned helt opp til anleggets levetid.

 • Garantier, kvaliteter og sertifiseringer

  • Solcellekraft er ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert. Samtidig er selskapet registrert i Elvirksomhetsregisteret og kan utføre følgende oppgaver:

   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Kontroll av andres elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr

   Solcellekraft er også medlem av NELFO og REENAS.

  • Solcellekraft sine eiere, DCC plc, er et av de større selskapene på børsen i London og har en uttalt strategi om å bli det ledende solcelleselskapet i Europa. I februar 2024 har selskapet en verdi på ca. 90 milliarder NOK, noe som tilsvarer at det ville vært 1 av de 10 mest verdifulle selskapene på Oslo Børs.

   Det er smart å velge en langsiktig seriøs aktør med sterke eiere, for det vil være vanskelig å komme med et garantikrav dersom selskapet som har gitt garantien ikke finnes lenger. Solcellekraft og DCC plc har en uttalt strategi om å bli det ledende solcelleselskapet i Europa. Som kunde hos Solcellekraft er du derfor i gode hender!


   Du kan lese mer om DCC plc her.

   Om oss

  • Garantien vil variere for de forskjellige komponentene, og er normalt 5-10 år for invertere og opp til 30 år for solcellepaneler. Annen installasjon har normalt 5 år. For å sikre både din og vår trygghet ved kjøp av et solcelleanlegg så leverer vi kvalitetsprodukter fra verdensledende produsenter. Vi bruker blant annet kjente merkevarer som Longi, Trina, Growatt, Solaredge for å sikre deg som kunde de beste produktene på markedet. Skulle noe mot formodning ikke fungere som forventet så kan du være trygg på at vi skal hjelpe deg.

   Hva er en inverter?

   Se våre betingelser

 • Vedlikehold

  • Et solcelleanlegg krever som regel svært lite vedlikehold. For eksempel er det vanligvis ikke nødvendig å rengjøre panelene, det tar regnværet seg av.

   Se over anlegget årlig, gjerne om våren rett etter at snøen har smeltet. Dette kan gjøres fra bakken. Vi kan også bistå med fjernstyring av ditt anlegg eller termografering.


   Kontakt oss for å høre om vår serviceavtale.

  • Det anbefales at elektriske anlegg kontrolleres samtidig som husets øvrige elektriske installasjoner. Vi anbefaler at dette gjøres hvert 5. år, mens kravet fra DSB er at slik EL-kontroll gjennomføres hvert 20. år for privatboliger og hvert 30. år for hytter.

   For næringsbygg avhenger frekvensen for kontrollene av byggenes kontrollklasse. For eksempel skal et industribygg ha kontroll hvert år, lagerlokale hvert 3. år og boligsameier hvert 5. år.

   Eventuelle krav til vedlikehold som er spesifikke for ditt anlegg vil beskrives i anleggets dokumentasjon (FDV-manual) som overleveres etter montasje.

 • Hva skjer etter Bestilling?

  Her ser du typiske spørsmål som blir stilt etter bestilling

  • Når du har signert ordren vil vi sette i gang detaljprosjekteringen og all planlegging. Du vil da innen 1-2 uker få tildelt en leveringsdato på ditt anlegg, dersom dette ikke er avtalt allerede. Normalt tar det ca. 4-6 uker fra bestilling til montering, men det kan avvike noe avhengig av pågang og lokasjon.

  • Etter at solcelleanlegget er montert og i drift, kan du overvåke strømproduksjonen i app’en eller direkte på din inverter. Vi laster opp all nødvendig dokumentasjon i boligmappa. Det inkluderer forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), datablad, prosjektering, sluttkontroll mm.

  • Etter bestilling sender vi deg en ordrebekreftelse til signering. Når ordrebekreftelsen er signert, gjennomgår våre prosjektledere anlegget i detalj, melder inn anlegget til din lokale netteier, påser at vi har nødvendig utstyr tilgjengelig og setter opp en installasjonsdato. Normalt tar det under 1 uke til du får tildelt en installasjonsdato, dersom dette ikke er avtalt allerede. Normalt tar det ca 4-6 uker fra bestilling til montering.

  • Etter at anlegget er montert vil nysgjerrige naboer komme på besøk for å stille spørsmål om hvordan dette fungerer. Du vil være gatas helt. Sett på kaffen og ha alltid en kjekspakke på lager. 😊

  • For eneboliger beregnes det normalt 1 dag for installasjon av 10 paneler, samt 1 dag med oppstart og nedrigging. Det betyr at det tar 3-4 dager å installere 30 paneler.

   For næringsbygg beregner vi at montørene kan installere 30 solcellepaneler på 1 dag, men det vil være avhengig av type tak. Dersom du vil ha mer detaljert informasjon om monteringstid på ditt anlegg kan du ta kontakt med en av våre salgskonsulenter.

 • Betaling og Fakturering

  • Vi fakturerer 40% ca. 1 uke før montering, 40% ved oppstart av montasjen og 20% når anlegget settes i drift. Fakturaene har 4 dagers forfall. Dersom du har fått finansiering må 100% av solcelleanlegget faktureres på en faktura. Det er derfor viktig at vi får beskjed i forkant om du har finansiering via DNB, Svea eller andre finansieringsinstitusjoner.

  • Enova utbetaler støtten normalt 1 uke etter du har levert inn søknaden, men dette kan variere og du bør kontakte Enova for å få dato for utbetaling.

   For å få utbetalt støtte må du gå inn på Enova sin nettside og laste opp en kopi av fakturaene fra oss og skrive inn total installert effekt. Installert effekt skal komme frem av din faktura. Dersom du har problemer med dette kan du ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

 • Vilkår og betingelser

  • Om du installerer solcelleanlegg som følger samme vinkel som taket ditt, regnes dette normalt sett ikke som en fasadeendring, og du trenger dermed ikke å søke.

   Det kan være reguleringsplaner i kommune, som sier noe om dette. Det må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

  • Normalt er alt inkludert i prisen som er gitt. Det kan imidlertid være forhold som kan påvirke prisen som fremkommer av våre betingelser. Vi vil alltid gjøre våre kunder oppmerksom på prisendringer dersom det skulle være aktuelt, men ber også våre kunder om å sette seg godt inn i våre vilkår og betingelser.