FAQ

Ofte stilte spørsmål om solceller og solcelleanlegg

Under har vi samlet svar på mange de spørsmålene vi får fra kunder hver dag.

 • Solcelleanlegg

  • Optimizere benyttes for å optimalisere solcelleanlegg slik at de produserer mest mulig strøm. Dersom et solcellepanel ligger deler av dagen i skyggen vil det være naturlig å montere optimizere på disse.

   Normalt monteres det mellom 5 og 25 solcellepaneler på en serie. Dersom et eller flere av solcellepanelene ligger i skyggen vil alle solcellepanelene i serien bli påvirket slik at produksjonen i serien ikke er høyere enn det solcellepanelet som produserer minst. Dette kan gi relativt stort tap av effekt avhengig av hvordan solcelleanlegget er montert.

   Vi gjennomfører alltid prosjektering og kvalitetssikring av alle solcelleanlegget og våre prosjektledere hjelper deg å finne ut om du trenger optimizere eller ikke på din adresse.

  • Da har enten anlegget slått seg av for dagen eller så har inverteren mistet konktakt med internett. Dersom det er lys på anlegget og det fortsatt står «disconnect» i APPen har anlegget mistet signal med WIFI og det må konfigureres på nytt.

   Klikk her for å se video på hvordan dette gjøres

  • Så lenge solcellene ikke er dekket av snø eller is vil det være produksjon i anlegget, forutsatt at det er lyst ute. Produksjonen vil dog være betydelig mindre enn i vår- og sommerhalvåret.

   Et annet sted på våre nettsider har vi satt opp en tabell som viser forskjell i de forskjellige måneder i Bergen.

  • Alt som dekker over solcellepanelene, som for eksempel snø, is og skygge, vil påvirke produksjonen. Selv om kun ett av panelene dekkes til kan produksjonen påvirkes for alle panelene som er tilknyttet den samme serien. Derfor gjør vi blant annet skyggeberegninger for alle prosjekter og anbefaler optimizere for å holde produksjonen så høy som mulig.

   Snø kan også by på vekt-utfordinger så vi gjør alltid beregninger på snølast for hvert prosjekt.

  • Ved et strømbrudd vil solcelleanlegget bli koblet ut automatisk, slik at det ikke kommer strøm på nettet. Dette av sikkerhetskrav fordi det da kan jobbes på nettet.

   Det er mulig å koble anlegg slik at det fungerer ved strømbrudd. Dette krever eget utstyr, og normalt også batteribank. Ta kontakt om dette er ønskelig.

  • Med vår solberegning får du vite pris of produksjon på din adresse med en gang. I beregningen kan du velge hvilke tak og type solcellepanel du vil bruke. Du ser med en gang hvordan endringene dette påvirker produksjon og pris.

   Søk på din adresse her

  • Det er strenge krav til installasjon av et solcelleanlegg i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Solcellekraft AS er registrert i og godkjent av DSB for prosjektering og installasjon av solcelleanlegg.

   Dersom du ønsker å installere solcelleanlegget selv, kan vi levere komplett utstyr og prosjektering, men gjør da oppmerksom på at vi er etter forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

  • Ja, alle våre anlegg leveres med egen app for avlesing av produksjon i sanntid. Her får du informasjon om hvor mye strøm du produserer tilen hver tid samtidig som du kan se produksjon per dag, uke, måned helt opp til anleggets levetid.

  • Når det er på grensen mellom nok lys til å produsere og for lite lys til at inverteren slår seg av vil inverteren søke etter lys og prøve å synkronisere seg til strømnettet. Under denne prosessen teller inverteren ned og lager en klikkelyd. Dette gjentar den helt til det enten er nok lys til å starte produksjon eller det er for lite lys og inverteren slår seg helt av.

   Dette merkes bedre om vinteren grunnet mindre dagslys, samt ofte snø på taket som hindrer solinnstrålingen. Dette er normalt og skjer oftest ved soloppgang og solnedgang.

 • Faktura og betaling

  • Ved å ha solceller på taket øker boligens verdi i markedet. Ved salg eller utleie av bolig er det krav om at boligen energimerkes, og solcelleanlegget er med på å forbedre denne energimerkingen som kan gi gunstigere finansiering i enkelte banker.

   Ikke bare vil solceller på taket gjøre din bolig mer attraktiv. De sørger også for lavere strømutgifter og hjelper deg å gjennomføre det grønne skiftet gjennom ditt bidrag til kortreist kraft.

  • Dette er fordi vi fakturerer deg totalt med 3 fakturaer. 40%-40%-20%. Sjekk derfor om fakturanummer er forskjellig. Dersom du har fått 2 fakturaer på samme beløp skal dette tilsvare 80% av kjøpesummen.

  • Mange finansierer solcelleanlegget gjennom samme banken som boliglånet og dette er ofte en gunstig finansiering. Solceller på taket kan gi boligen en bedre energiklasse som videre kan gjøre at du kvalifiserer til grønt lån som ofte har bedre betingelser.

   Vi tilbyr flere typer av finansiering gjennom samarbeidspartnere. Her kan du lese mer om våre finansieringsløsninger.

  • Det er Enova som kontrollerer når støtte til solcelleanlegg utbetales. Du må selv søke om støtte fra Enova her.

   Du må selv laste opp faktura og skrive inn total installert effekt. Dersom du har problemer med dette kan du ta kontakt med oss.

 • Leveranse og retur

  • Normalt beregnes ca. 1 dag pr. 10 panel, pluss 1 dag med oppstart og nedrigging. Det betyr at 30 panel tar ca. 3-4 dager.

  • Når du har signert på ordre/avtale vil vi sette igang prosess og planlegging. Du vil da innen 1-2 uker få tildelt en monteringstid på ditt anlegg. Normalt tar det ca. 4-6 uker fra bestilling til montering, men det kan avvike noe avhengig av pågang.

 • Vilkår og betingelser

  • Om du installerer solcelleanlegg som følger samme vinkel som taket ditt, regnes dette normalt sett ikke som en fasadeendring, og du trenger dermed ikke å søke.

   Det kan være reguleringsplaner i kommune, som sier noe om dette. Det må sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

  • Støtte som pr 1. 3. 2022 gis til solcelleanlegg er på kr. 7 500,- + kr. 2 000,- pr. kW, men maks kr. 47 500,- for et anlegg på 20 kWp. Støtte gis kun til private som knytter anlegg opp mot nett. I enkelte kommuner og fylker finnes egne støtteordninger i tillegg til dette. Mer info her

  • Normalt er alt inkludert i pris som er gitt. Det kan imidlertid være forhold som kan påvirke pris som fremkommer av betingelser som ligger ved ordre. Vi vil alltid gjøre kunder oppmerksom på prisendringer i forkant dersom det skulle være aktuelt.