Lønner det seg med solceller?

Lønnsomheten av solcelleanlegg avhenger av en rekke faktorer, inkludert geografisk plassering, takets retning, lokale strømpriser, tilgjengelige insentiver eller subsidier, og kostnaden for installasjon og vedlikehold. Her er noen nøkkelpunkter som du må vurderes når man vurderer om solcellepaneler er en lønnsom investering for deg:

1. Geografisk Plassering og Solinnstråling:

  • Områder nærmere ekvator eller med mange soldager årlig vil naturligvis ha høyere solinnstråling, noe som øker produksjonen av solenergi og potensiell lønnsomhet. Likevel er det også gode forhold for solceller i Norge, og et solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere mellom 650 - 1000 kWh/kWp i året.

2. Strømpriser:

  • Høyere strømpriser kan gjøre investeringen i solcellepaneler mer lønnsom ved at besparelsene på strømregningen over tid vil veie opp for de opprinnelige installasjonskostnadene. Samtidig er det viktig å nevne at man ikke betaler nettleie for egenprodusert strøm. NVE sin kraftmarkedsanalyse i 2023 indikerer en strømpris på rundt 80 øre/kWh i 2030. Dette er prisen før MVA og nettleie. Inkluderer man nettleie på 40 øre/kWh og MVA på 25% ender man med en strømpris på 1,49 kr/kWh.

3. Insentiver og Subsidier:

  • I Norge vil alle privatpersoner få støtte fra Enova inntil 32.500 kroner når man starter å produsere sin egen elektrisitet. Enkelte kommuner har også egne tilskudd/subsidier til sine innbyggere som kan benyttes.
  • Andre insentiver for å installere solceller kan være at man kan få ny energiklassifisering av sin bolig, og dermed få et miljølån i banken med lavere rente. Hør med din bank hva som gjelder.
  • Med solceller på taket vil man også produsere egen, lokal kraft som kan brukes av deg og dine naboer. Dette har en positiv effekt på klimaregnskapet og du bidrar til et bedre miljø.

4. Kostnader for Installasjon og Vedlikehold:

  • Initialkostnaden for kjøp og installasjon av solcellepaneler varierer, men prisen har falt betydelig de siste årene. Vedlikeholdskostnadene er lave, men man bør inkludere noe vedlikehold i løpet av levetiden og i den totale økonomiske vurderingen.

5. Energiforbruk:

  • Husholdninger med høyt energiforbruk vil ha større besparelser og potensielt raskere avkastning på investeringen enn de med lavt forbruk. Dette fordi når man bruker strømmen selv, så får man best betalt per kWh. Selger man strøm på nettet, får man ikke betalt nettleie, men man får betalt spotpris.

6. Takets Egenskaper:

  • Orientering mot sør (i den nordlige halvkule), helning, og ingen skyggelegging fra trær eller bygninger er ideelt for maksimal energiproduksjon. Likevel vil en orientering øst/vest gi en mer jevn produksjon over dagen og vil derfor være aktuell i mange tilfeller.

7. Levetid og Avkastning på Investeringen:

  • Solcellepaneler har typisk en levetid på over 30 år. Investeringens lønnsomhet må vurderes over hele denne perioden, hvor energibesparelsene etter hvert kan overstige de opprinnelige og løpende kostnadene.

For å bestemme den nøyaktige lønnsomheten for ditt spesifikke tilfelle, kan det være nyttig å sjekke vår kalkulator. Vi kan tilby en skreddersydd analyse basert på ditt hjem, ditt forbruk, og de lokale forholdene. Generelt sett har solenergi blitt mer tilgjengelig og økonomisk attraktiv for huseiere og eiendomsinvestorer over hele verden, delvis takket være teknologiske fremskritt, reduserte kostnader, og støtte fra det offentlige.

Kontakt oss